عباس جواهری رفیع

هر کس که نهاده است به این خانه قدم را

هر کس که نهاده است به این خانه قدم را
از خاطر خود برده همان ثانیه غم را

انگار که بر بال ملائک شده زائر
هر کس که گذر کرده خیابان ارم را

هر قدر حرم آمدم از یاد نبردم
آن بار که با مادر خود آمده ام را

آباد شد از پا قدم ابر،بیابان
بخشیده وجود از نظر لطف،عدم را

در آینه کاری حرم فلسفه اینست
بسیار کنند از کرم این طائفه کم را

در جمع گدایانم و تفسیر نموده است
با یک نظر لطف خود آیات کرم را

میخواست که وصفش کند اما نتوانست
شاعر خجل از کار خود انداخت قلم را

عباس جواهری رفیع

باقی ماجرا

سری به دست عدو روی نیزه ها میرفت

سری به دست عدو روی نیزه ها میرفت
هزار بغض گلو روی نیزه ها میرفت

مگر که مصحف نوری ورق ورق شده بود…؟!!
که آیه آیه او روی نیزه ها میرفت

(هزار نکته باریکتر ز مو اینجاست:)*
“خضاب بسته به مو روی نیزه ها،میرفت”

مگر به شوق کدامین نماز خواندن بود؟
( ز خون گرفته وضو روی نیزه ها،میرفت)**

زبان زبان نگاهست بین شمس و قمر
چقدر راز مگو روی نیزه ها، میرفت…

نگاه دخترکی سمت نیزه برمیگشت
نگاه خیره به او روی نیزه ها ،میرفت

خمار بود به یک جرعه_بوسه از بابا
ولی دریغ سبو روی نیزه ها، میرفت

رباب‌ماند و سوالی که مشک آب چه شد؟؟!
سکوت تلخ عمو روی نیزه ها،میرفت….!!

عباس جواهری رفیع

باقی ماجرا
عباس جواهری رفیع

درمیان سایه ها تنهای تنها با خودش…

درمیان سایه ها تنهای تنها با خودش…
هی قدم زد زیر باران نیمه شبها با خودش

مثل طفل بی کس و کاری که بازی میکند
در شلوغی محل ،در کوچه اما با خودش

کنج کافه روی میزش باز فنجان ها دوتاست
درد را سر میکشد هر روز اینجا با خودش

هیچ کس هم صحبت تنهایی دریا نشد
موج رفت و ابر رفت و ماند دریا باخودش…!!
.
.
.
رفته اما خانه هر لحظه مرورش میکند
برده حتی خاطر آیینه ها را با خودش!!

عباس جواهری رفیع

باقی ماجرا
عباس جواهری رفیع

پیش منی که هستی ام از دست رفته است

پیش منی که هستی ام از دست رفته است
شنبه غروبِ جمعه ترین روز هفته است!

تکرار می شویم ، شروعی دوباره را
هر شنبه ترجمان غمی نوشکفته است

حسی برای زندگی تازه بی تو نیست
پای دلم برای دویدن گرفته است

بی تو تمام ثانیه ها سال می شوند
بی تو چقدر ساعت من خواب رفته است

هر شنبه ی بدون تو آغاز مُردگی است
تکرار داغهای عمیق نگفته است

عباس جواهری رفیع

باقی ماجرا
عباس جواهری رفیع

شاید شبی قسمت کنم دارایی ام را

شاید شبی قسمت کنم دارایی ام را
تنهایی ام
تنهایی ام
تنهایی ام را

آیینه ی نقش و نگار دیگرانم
اما نمیبیند کسی زیبایی ام را

چون موج رفتی از کنارم؛نه ندیدی…
اشک غروب غربت دریایی ام را

با رفتنت دنیای بی تصویرم انگار
می ریخت از چشمان من بینایی ام را

هرگز نفهمیدی برایت شعر گفتم..
من مادری لالم که تو لالایی ام را….!!

عباس جواهری رفیع

باقی ماجرا