حس آمیزی

یدالله گودرزی

تو را با دستهایم می بینم،

با لبانم می بویم

و با چشم هایم می چِشَم !

هر روز صبح

صدایت را می نوشم

و نگاهت را می شنوم !

تو رساترین

و زیباترین حسـآمیزیِ منی !

یدالله گودرزی

Read More

زنی قاب شده روی دیوار

مهرداد نصیری

تنها نیستم !
به جای تو ،
زنی قاب شده روی دیوار

سالهاست که شعرهایم را
گوش میکند ولی
هیچ نمیگوید
فقط
نگاه میکند و نگاه …

سکوت چشمانش
دیوار دلم را میلرزاند
به مرز جنون رسانده مرا
باز تنگی نفس
و
باز هم هوای تو…
آزادی ندارد این دل
کودتا و
هوای
انقلاب میخواهد

مهرداد نصیری

Read More