محمد مهدی هرمزی

ویرانه شدم بعد تو اى خانه ات آباد

ویرانه شدم بعد تو اى خانه ات آباد
بيچاره دلى كه سر و كارش به تو افتاد

بعد از تو كه دستان مرا پس زده بودى
غم بود كه هر بار فقط دست به من داد

صد نامه نوشتم همه امضا شده با اشك…
صد بار غرورم به تو آن را نفرستاد

آزاد؛ هرآنكس كه به دام تو اسيرست
دربند؛ هرآنکس که شد از بند تو آزاد

در پیله ی خود حبس شدم چون که پس از تو
انگیزه ی پروانه شدن از سرم افتاد .
محمد مهدی هرمزی

پست کامل
محمدمهدی سیار

گرد هم آوردند ماتم های عالم را

گرد هم آوردند ماتم های عالم را
وقتی جدا كردند همدم های عالم را

از ع‍ِطر یاسم بادهای ساحل غربی
از یاد می‌بردند مریم‌های عالم را

تا صبح بر گلبرگ زردش اشک خواهم ریخت
شرمنده خواهم كرد شبنم‌های عالم را

انگار یك جا بر سرم آوار می‌كردند
تیغ تمام ابن‌ملجم‌های عالم را

من پشت پرچین بهشت كوچكم دیدم
هیزم به دوشان جهنم‌های عالم را

ما‌هم هلالی می‌شد و من در حلولی سرخ
می‌دیدم آغاز محرمهای عالم را

محمدمهدی سیار

پست کامل
مصطفی علوی

شد جهان ویرانه از شور و شَرَت، چنگیزخان

شد جهان ویرانه از شور و شَرَت، چنگیزخان
بس گلوها پاره شد با خنجرت، چنگیزخان

جنگ را از خانه پیگیری نکردی هیچ گاه
ایستادی در کنار لشکرت، چنگیزخان

هر زمان تیری برای کُشتنت پرتاب شد
سینهء مَردُم نمیشد سنگرت، چنگیزخان

حق مَردُم را نبُردی سمتِ ایران یا عراق
شد غنیمت‌هات خرجِ کشورت، چنگیزخان

روی هم‌کیشانِ خود عریان نکردی تیغ را
با وجودِ خُلق و خویِ بربرت، چنگیزخان

-بگذریم از شیوهء کشورگشایی‌هایِ تو
با تمامِ کارهای دیگرت، چنگیزخان-

مردمت را مثل بعضی‌ها نخواندی خار و خس
واقعاً رحمت به شیرِ مادرت، چنگیزخان

مصطفی علوی

پست کامل
مرتضا خدمتی

با خودت چایی بنوشی با خودت صحبت کنی

خوش به حالت میتوانی با خودت خلوت کنی
با خودت چایی بنوشی با خودت صحبت کنی

خوش به حالت سیب سرخ خنده هایت را به شوق
می توانی با خودت در آینه قسمت کنی

ده قدم با هرکه برداری برایش کافی است
تا که او را بین مردم صاحب حرمت کنی

گنج من! در سینه ام آنقدر حفظت میکنم
تا که این ویرانه را روزی گرانقیمت کنی

با دو چشم مست و کافر آمدی مسجد چکار؟
دین مردان خدا را آمدی غارت کنی؟

علت دیوانگی های مرا پی می‌بری
خوب اگر در چهره ی ماه خود دقت کنی

تا بفهمی فرق بین مرتضا را با رقی
کاشکی ما را به جام شوکران دعوت کنی

مرتضا خدمتی

پست کامل
عارف قهرمانزاده

شنیدم شصت و شش قمری به دیدار خدا رفتند

شنیدم شصت و شش قمری به دیدار خدا رفتند
لباس حج به تن کردند و تا کوه منا رفتند

سوار آسمان بودند و زاگرس بالشان را چید
کسی حتی نمی داند چگونه ? از کجا رفتند

شنیدم شصت و شش قمری به قاف قصه کوچیدند
ره سیمرغ روشن بود و آنها از خفا رفتند

زمین جایی برای فتح پاهای کبوتر هاست
سحر گاه غم انگیزی به سمت کبریا رفتند

دوباره اشک می بارد به روی پرسشی از درد
کسی آیا نمیداند که قمری ها کجا رفتند ?

حمیدرضا(عارف) قهرمان زاده

پست کامل