روزبه بمانی

برای من همین خوبه

برای من همین خوبه
که با رویات میشینم
تو رو از دور می بوسم
تو رو از دور می بینم

برای من همین خوبه
بگیرم ردّ دنیاتو
ببینم هر کجا میرم
از اونجا رد شدم با تو

همین که حال من خوش نیس
همین که قلبم آشوبه
تو خوش باشی برای من
همین بد بودنم خوبه

به اینکه بغضم از چی بود
به اینکه تو دلم چی نیست
تمام عمر خندیدم
تمام عمر شوخی نیست…

برای من همین خوبه
بدونی بی تو نابودم
اگه جایی ازت گفتن
بگم من عاشقش بودم

برای من همین خوبه
که از هر کی تو رو دیده
شبی صد بار می پرسم:
«ازم چیزی نپرسیده؟!»

روزبه بمانی

پست کامل
آرزو رمضانی

منو از تپش های شب کم نکن…

منو از تپش های شب کم نکن…
بذار تا همینجور ادامه بدم!

با این فاصله باید عادت کنم…
به عشق تو از دور ادامه بدم!

ستاره ستاره شبو قرض کن…
از آینده ای که سر رامونه!

به تنهایی سخته که عادت کنم…
تا وقتی توو آغوش هم جامونه!

منو از تپش های شب کم نکن…
خودم دوست دارم خراب تو شم

توو این روزهای پر از خاطره …
دلیل تب و اضطراب تو شم…

خودم دوست دارم که تنهایی مو…
با یاد چشای تو پر پر کنم…

اگه حتی عشقت دروغه بگو…
خودم دوست دارم که باور کنم!

ببین مقصدم گم شد و نیستی…
که راه درستو نشونم بدی…

چی می شد یه لحظه به من فکر کنی…
چی می شد یه لحظه امونم بدی؟

منو از تپش های شب کم نکن
بذار تا همینجور ادامه بدم!

با این فاصله باید عادت کنم…
به عشق تو از دور ادامه بدم!

آرزو رمضانی

پست کامل