ناصر حامدي

باز لبخند بزن ، زنده به لبخند توام

باز لبخند بزن ، زنده به لبخند توام
مادرم هستی و بی واسطه فرزند توام

در تو زادند دل و دانش و اندیشه و دین
آستان بوس حکیمان خردمند توام

دوست دارم که مرا رود بخوانی همه عمر
زنده رود و ارس و اترک و اروند توام

دوست دارم که مرا کوه بخوانی گاهی
زاگرس و تخت سلیمان و دماوند توام

فارسی حرف بزن ، حرف زدن با توخوش است
با تمام دل خود شیفته ی قند توام

دخترِ دامن البرز و غرور سبلان
ُ گُرد دانای دنا و یل الوند توام

تالش و ترکمن و ترک و لر و گیلک و تات
کرد و قشقایی و کرمانج و هداوند توام

با تو نزدیکم و در دورترین جای جهان
باز فرزند تو فرزند تو فرزند توام …

ناصر حامدي

Read more