سید مهدی نژاد هاشمی

چشمان تو آنقدر که تاثیر گذار است

چشمان تو آنقدر که تاثیر گذار است
هرکس که تورا دیده به دنبال شکار است

گیسوی پریشان تو آشوبگرانه
سرسلسلهٔ طره فشانان بهار است هرکس که به تو خیره شود زنده نماند

در دام تو افتاده ی بی راه فرار است
از عشق بپرهیز دلم این یل وحشی

در کشتن دیوانه ی خود سابقه دار است
بد بخت تر از کوپه ی در حال فرارم

این عشق جدایی من از ریل قطار است
.از بس که ترک بر دلم انداخته چشمت

لبخند من از طایفه ی بغض انار است
از اهل قبور است که فهمیده ام آخر

از تو احدی دل بکند بی کس و کار است
پایان جهان است که افتاده به جانم _

گر قافله دار است دوچشمی که خمار است
#سید_مهدی_نژاد_هاشمی

مثل ِ اوضاع ِ بدِ این مملکت ، آباد نیست
زندگی بی عشق غیر از طالعی بر باد نیست

ای که می پرسی از این آیینه ها حال ِمرا
با مَنِ دیوانه ات جز دردو غم ،همزاد نیست

در مصاف کوه های سنگ دل حرفی مزن
بازخورد ِ آن به غیر از غربت ِ فریاد نیست

شور شیرین داری و پنهان میان ِ دستهات
وقت ِ دلتنگی به غیر از تیزی فولاد نیست

کوه بسیار است اما مثل من با دست ِخود _
گور خود را هرکسی که می کند فرهاد نیست

مرگ ناحق است وقتی چشم هایت ،آنچه که _
زندگانی ِ پس از مردن به من می داد نیست

می روم هرچند این رفتن به جبر است و یقین
_ اتفاقی که خوشایند تو می افتاد ، نیست

#سید_مهدی_نژاد_هاشمی

Read more