ارسال مطلب

دوستان برای انتشار شعرتان در وب سایت هفت بیت شعر خود را در این پست به صورت نظر قرار دهید تا بعد از تایید از طرف تیم هفت بیت منتشر گردد اگر تمایل به انتشار تصویر خود همراه با شعرتان را دارید تصویر مورد نظر را در یک آپلود سنتر مانند http://picofile.com آپلود کنید و لینک حاصل را زیر شعر قرار دهید  

Read More