عجب تصوير زيبايي

داود حضرتی

شقايق هاي در يايي ،‌حلول ماه جوزایی
وزيدن هاي باد سرد ،‌به ساحل كرده غوغايي

خروش موج دريايي ،‌ طنین شعر نیمایی
هواي ابري ساحل ،‌عجب تصوير رويايي

قرار سوسن و بلبل ،‌ نگاه باغبان و گل
هواي سرد شهريور ،‌ ز انفاس مسيحايي

اسد در حوت شدحائل ،‌ نواي قطعه بيدل
چو صيادي كه قلابش گرفته صيد گيرايي

خروش موج رستم وش ،‌ هزاران نعره سر كش
جدال هيزم و آتش ،‌ شراب خاطر افزایی

تب پنهان و پيدايي ،‌ سماع ساز شيدايي
نشسته در میان گل به شوق تاج ديبايي

داود حضرتی

                     

Leave a Comment