دلم گرفته برای دوباره دیدنِ تو

یدالله گودرزی

دلم گرفته برای دوباره دیدنِ تو
برای بوسه زدن موقعِ رسیدنِ تو

دلم گرفته برای صدای دلچسبت
برای مست شدن لحظه ی شنیدنِ تو

پرنده های سراسیمه می شوندآرام
دُرُست وقتِ عزیزِ نَفس کشیدنِ تو

چه اتفاقِ قشنگی ست عاشقی کردن
میان بِرکه ی آرامِ آرمیدنِ تو !

چه آهوانه می گُذری ای پلنگِ آبی پوش
پُر است دستِ من از حسرتِ رمیدنِ تو

تو سیب سرخ نیازی و دستِ من نارَس !
بگو چگونه شبی می رسم به چیدنِ تو؟!

یدالله گودرزی

                     

Related posts

4 Thoughts to “دلم گرفته برای دوباره دیدنِ تو”

 1. محمد جعفر خسروی

  خیلی زیبا

 2. محسن اعتمادی

  چه اتفاقِ قشنگی ست عاشقی کردن
  میان بِرکه ی آرامِ آرمیدنِ تو !
  ارامشم داد

 3. راضیه معینیان

  به دلم نشست

Leave a Comment