حسام برزگران

هواپیمایی دلش برای زمین تنگ شده

هواپیمایی دلش برای زمین تنگ شده
و متاسفانه
به مسافر هایش فکر نمی کند

شاید این تیتر
تنها دلیل
برای
توجیه
سقوط
هواپیما هاست!

حسام برزگران

                     

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *