سرباز، رسول یونان

رسول یونان

سرباز،
خسته و زخمی از راه رسید.

زن از خانه رفته بود…

زخمی که او را
در قطار و جنگل و جاده نکشته بود،
در خانه کشت…

رسول یونان

                     

Related posts

Leave a Comment