باور غلطی بود

بارما شریبی

باور غلطی بود
پنجره
که با روزنامه های دیروز
پاک شد

من
همشهری تمام کارگران خسته ام

بارما شریبی

                     

Related posts

One Thought to “باور غلطی بود”

 1. بارما شریبی

  نه می شود به هوایی
  عادت کرد
  نه بی هوا ترک عادت کرد
  دایره جبر زمین است
  و پرواز عادت پرنده

  #بارما_شریبی
  از کتاب: به فاصله بگو کوتاه بیاید

  شعر سپید

Leave a Comment