سوختم از دوری ات با بی قراری ساختم

سیدعلیرضا جعفری

سوختم از دوری ات با بی قراری ساختم
بی تو عمری با غم چشم انتظاری ساختم

وعده ی امروز و فردایت مرا پابند کرد
تا به آب و دانه ای مثل قناری ساختم

خاطراتت وقت دلتنگی دوباره جان گرفت
خانه ای از عکس های یادگاری ساختم

لحظه ای باران نم نم لحظه ای رگبار و سیل
با تو و رفتارت ای ابر بهاری ساختم

دوستم داری نداری؟ دوستت دارم ولی
مثل حافظ با غم عشق و نداری ساختم

سیدعلیرضا جعفری

                     

Related posts

Leave a Comment