زنی قاب شده روی دیوار

مهرداد نصیری

تنها نیستم !
به جای تو ،
زنی قاب شده روی دیوار

سالهاست که شعرهایم را
گوش میکند ولی
هیچ نمیگوید
فقط
نگاه میکند و نگاه …

سکوت چشمانش
دیوار دلم را میلرزاند
به مرز جنون رسانده مرا
باز تنگی نفس
و
باز هم هوای تو…
آزادی ندارد این دل
کودتا و
هوای
انقلاب میخواهد

 

مهرداد نصیری

                     

Related posts

Leave a Comment