محمدعلی بهمنی:امسال نیز یکسره سهم شما بهار

محمدعلی بهمنی

امسال نیز یکسره سهم شما بهار
ما را در این زمانه چه کاری‌ست با بهار

از پشتِ شیشه‌های کدر مات مانده‌ام
کاین باغِ رنگ کار خزان است یا بهار

حتی تو را ز حافظه گل گرفته‌اند
ای مثل من غریب در این روزها، بهار

دیشب هوایی تو شدم باز این غزل
صادق‌ترین گواه دل تنگ ما بهار

گل‌های بی شمیم به وجدم نمی‌کشند
رقصی در این میانه بماناد تا بهار

محمدعلی بهمنی

 محمدعلی بهمنی
محمدعلی بهمنی
                     

Related posts

Leave a Comment