۲ شعر کوتاه از آرزو نوری

Abstract_1400

یک روز
آهنگ صدای تو
جای مارشهای نظامی را می گیرد
و تمام جنگها
ختم به خیر می شوند

……………………………………

جنگ به جنگ
پیش می رفتیم
کشتار پست مدرن
مرگ آنی را پس می زد
و ترس از سلاخی
سوراخ خمپاره را
ناچیز می کرد

آرزو نوری

                     

Related posts

Leave a Comment