بابک سلیم ساسانی

بابک سلیم ساسانی
بابک سلیم ساسانی
بابک سلیم ساسانی

تا بلرزد دل پروانه دلم می ریزد
بی تو از پر زدن زاغچه غم می ریزد

آنچنان روح زمین بعد تو خشکیده که من
دست بر شانه ی هرکس بزنم، می ریزد

خودکشی بعد تو تجویز پزشکان شده است
سوسک هم دور و بر پنجره سم می ریزد

ریشه ات را که بریدند از این خاک ببین
خشت خشت از تن بیچاره ی بم می ریزد

دیو اگر تشنه ی خون است تو برخواهی گشت
خواب قیلوله ی این دیو به هم می ریزد

بابک سلیم ساسانی

                     

Related posts

One Thought to “بابک سلیم ساسانی”

  1. m

    من از شعر خوشم نمیومد تا اینکه مهرماه امسال با اشعار شما آشنا شدم، جدا شعراتون آدمو غافلگیر میکنه، دمتون گرم

Leave a Comment