حربه تکفیر

Axkade28914

حربه تکفیر
در حدیث عشق و باور، ادعا ویرانگر است
رعد و برق آسمان ها را ، صدا ویرانگر است

حربه ی تکفیر می چربد به تزویر زمان
هر فریبی بسته در نام خدا ، ویرانگر است

بدتر از بیماری واگیر آدم می کشد
فتنه انگیزی، دوچندان از وبا ویرانگر است

سرکشی از روی نادانی اگر وحشیگری است
سر بریدن با حدیث مصطفی، ویرانگر است

چشمه را گنجایش دریای نامحدود نیست
خلعت شاهی بر انسان گدا ، ویرانگر است

قدرت شمشیر بران را ، ندارد هیچ تیغ
تیزی شمشیر دشمن، با ریا ویرانگر است

حمیدرضا نادری

Related Post

                     

One comment

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *