مهدی گران

FB_IMG_1430261822244

اتفاق ساده ایست
که من هم مثل همه ی آدمیان
 با چراغی شکسته به شب زده باشم
تا خورشید را پیدا کنم
که من هم
از اهالی ساده ی همین مسیر اشتباهم
که من هم از هفت فرسنگی فاصله می ترسم
که من هم در انتظار التیامِ آغوشی
یا به دنبال تقدس چشمانی
سالها در اسارت رویا بوده ام

حالا از لابه لای همین نامه های بی نشانی
 نبض نا منظم کلماتم را بگیر
و اگر هنوز نمی ترسی
از قامت تکیده ی احساسم
ساقه ی سبز حضورت را
در خاک تشنه ی خیالم بکار
من از بام چشمهای تو
به آسمان نزدیکترم

مهدی گران

                     

Related posts

Leave a Comment