خط قرمز برای من لب توست ، تو بگویی بمیر میمیرم

۲۳۴۷۸۶۳۷۰۲۳۱۴۳۱۳۲۲۴

 

خط قرمز برای من لب توست ، تو بگویی بمیر میمیرم
مطمئن حرف میزنم اما ، تو بگو پس بگیر میگیرم
حرف هایت برای من سند است ، خنده ات لحظه های مستند است
چشمهای تو دلبری بلد است ، از نگاه تو تحت تاثیرم

هر کجا میروم کنار منی ، تو غرور من اقتدار منی
یار غار منی نگار منی ، تو گره خورده ای به تقدیرم
هر چه که خنده هات شیرین است، اخم هایت چو پتک سنگین است
خوف همراه با رجا این است ، گفته استاد درس تفسیرم

تیغ بر کش که درد کار من است ، فاش میگویم این نگار من است
زخم تیغ تو اعتبار من است ، من به دنبال زخم شمشیرم
عاشق ناز و عشوه ات نشدم ، بیشتر هیبت ات گرفته مرا
بحث ما بحث شیر و اهو نیست هم تو شیری , هم اینکه من شیرم

سید تقی سیدی

 

                     

Related posts

Leave a Comment