علی بهادر

ما عشق های کوچک خود را فروختیم
ما سکه های قلک خود را فروختیم

لبخند های زورکی از ما گریختند
وقتی نقاب دلقک خود را فروختیم

یک روزبادها همه وحشی شدند ومست
قلاب باد بادک خود را فروختیم

تا گشته خشک،جیره ی آب گلویمان
جوی حقیر اردک خود را فروختیم

ما مانده ایم و یک وجب ونیم زندگی
ما باغ های پیچک خود را فروختیم

دیگر برای مردنمان هم نمیگزد
یک مدت است ما کک خود را فروختیم

علی بهادر

FB_IMG_1423323894560

                     

Related posts

Leave a Comment